Renosyd

Gorm Genbrugsplads

Hej, jeg hedder Gorm. Jeg er 10 år og går i 3. klasse i Ry.
Jeg hænger tit ud på vores genbrugsplads.
Det er derfor, mine venner kalder mig for Gorm Genbrugsplads.
Altså vennerne fra Agent-skolen.
På genbrugspladsen holder jeg ret meget øje med de ting, der måske kan bruges af andre.
Det er min mission! Værdi-agenten har faktisk giver mig en container til alle genbrugs-tingene.

Vil du se? Du må også gerne kigge forbi…


Agent Skraldespand


Jeg vil gerne fortælle dig om, hvad en genbrugsplads er og om, hvad du kan gøre på en genbrugsplads. Vi skal også se på, hvad der sker med det forskellige affald på genbrugspladsen. - Og måske kan vi også finde ud af, hvor meget forskelligt, der egentlig kommer ind på pladsen?

Hvad er en genbrugsplads?

 

På min genbrugsplads i Ry kan du næsten aflevere alle former for affald. Hvis du nu har fyldt din emballagebeholder helt op, kan din mor eller far aflevere resten her. Men I kan få en større emballagebeholder, så I altid kan have alt jeres emballage i beholderen. Henne hos Emballage Emil fortæller han dig rigtig meget om, hvad du gerne må putte i din emballagebeholder.


Du kan også aflevere grene fra haven, dit gamle bade-bassin og jeres farlige affald på min genbrugsplads. Der er nemlig rigtig meget farligt affald, vi sagtens kan genanvende. Men fordi det kan være giftigt, er det vigtigt, at din mor og far sorterer det rigtigt.

Det farlige affald kan også være farligt for os at indånde, når vi trækker vejret - eller hvis vi får det på huden. Noget af det kan også springe i luften! Eller der kan gå ild i det helt af sig selv! Derfor er det vigtigt, at du holder øje med, om din mor og far sorterer det fra jeres øvrige affald og afleverer det på Renosyds genbrugspladser.

Her kan du læse, hvad farligt affald kan være:

 • Batterier
 • Elektronisk udstyr
 • Energi-spare-pærer 
 • Legetøj med batterier
 • Lysstof-rør
 • Malerbøtter og malingsrester
 • Opløsningsmidler, der får andre ting til at gå i stykker
 • Rengøringsmidler, som er rigtig hidsige
 • Spild-olie
 • Spraydåser. Både dem med maling og hårlak i
 • Sprøjtegifte, som din far måske nogle gange slår ukrudt ihjel med
 • Terpentin-rester.

Hvad kan du så gøre på en genbrugsplads?

 

Nu ved du faktisk allerede, hvad du kan gøre på genbrugspladsen. Du kan aflevere alt det affald, som ikke kan være i dine beholdere derhjemme. Og når du aflevere det hele her på min genbrugsplads, sørger jeg for, at dit affald bliver lavet om til værdi. På den måde hjælper du også Værdi-agenten.


Fakta:

Vidste du, at en genbrugsplads nogen gange bliver kaldt for en genbrugs-station eller en container-plads, fordi den er fyldt med containere? Og vidste du, at det koster penge at aflevere sit affald på nogle genbrugspladser…? Ved du, om det gratis på din?

Jo, det er rigtig nok, at genbrugspladsen har en masse forskellige containere. Containerne har skilte, der viser dig, hvor det forskellige affald skal hen. Møbler skal hen til min container. Så kan andre mennesker nemlig komme og se, om de kan bruge dem. På den måde bliver møblerne genbrugt. Ting, som er lavet af jern skal i sin egen container. Pap skal i en anden container.

Der er et skur eller et hus til det farlige affald. Og så er der et sted, hvor din mor eller far kan aflevere jeres haveaffald og det gamle juletræ.


En genbrugsplads kan se sådan her ud:


Gorm Genbrugsplads02

 

Papir-fest på genbrugspladsen. Vil du med?

Det er ikke alle, der har en papirbeholder derhjemme, som vores papirdrenge kommer og tømmer. - Men mange er alligevel gode til at aflevere deres brugte papir, aviser og reklamer i papir-containeren her på genbrugspladsen. Det er vi rigtig glade for både på Agent-skolen og på genbrugspladsen!


Vi er faktisk så glade, at vi sammen med papirdrengene og Værdi-agenten har lavet en Harlem Shake lige dér, hvor dit brugte papir lander, inden det bliver genanvendt. Drengene danser også, når de nye Skralde-agent-elever starter på Agent-skolen. Vil du med til fest? Se med…
Fakta:

Vidste du, at elektronik er alt det, der bruger strøm fra en ledning eller fra et batteri? Elektronik-affald kan derfor både være dit gamle TV, din computer og din telefon. 


Agent-skolens affaldspyramide

For at blive optaget på Agent-skolen er det vigtigt, at du kan sætte de forskellige slags affald ind i Agent-skolens helt særlige affaldspyramide. Her kan du se, hvordan den ser ud:Gorm Genbrugsplads04Synes du, den ser mærkelig ud? Hvis du har set en affaldspyramide før, kan det godt være, du synes, at vores pyramide ser lidt fjollet ud. Vi har nemlig vendt den på hovedet. Det har vi gjort, fordi vi synes, at alt det gode affald, som andre mennesket kan genbruge, skal stå øverst. For eksempel kan vi jo bare vasker glassene af og drikke af dem igen.


Det gode affald, som bliver genbruget eller genanvendt
På alle genbrugspladser skal det gode affald, som kan genanvendes og på den måde blive til nye ting i en container med det her skilt på. Det betyder genbrug eller genanvendelse:

Gorm Genbrugsplads05

Det gode affald, som bliver brændt

Som Rune Restaffald fortæller dig, bliver vores restaffald brændt på forbrændings-anlægget. Her brænder affaldet ved 1000 grader. På den måde bliver restaffaldet til værdi, fordi der kommer varme ved forbrændingen. Den varme bruger vi til at lave strøm og fjernvarme. 


I vores affaldspyramide kalder vi det affald, der bliver til værdi, for Anden nyttiggørelse. Der står Anden nyttiggørelse på den grønne skilt på pyramiden. Hvad for noget affald er Anden nyttig-gørelse, tror du?


Her på genbrugspladsen samler vi også affald ind, som skal brændes. Det har vi specielle containere til. Både din gamle dyne og sofa skal brændes, hvis de ikke kan genbruges af andre. 


Alle de ting, som skal brændes, skal i containerne med her her skilt på. Det betyder forbrænding:


Gorm Genbrugsplads06


Det dårlige affald, som skal til deponi

Noget affald kan hverken genbrugs eller genanvendes. Og det må heller ikke blive brændt. Den slags affald lægger vi på et deponi. Det kan både være rockwool, som er noget, vi bruger til at isolere huse med, dit gamle badebassin eller din mors voksdug.


I vores affaldspyramide har vi sat alt det dårlige affald nederst. Det er det affald, som er farligt affald og det affald, som skal til deponi. Ved du, hvad deponi betyder?


Deponi: Et deponi er faktisk et lager af affald. Det bliver også kaldt for lossepladsen. Deponi er et hul i jorden, hvor al det affald, der hverken kan genbruges eller må blive brændt bliver kørt hen. Der er plastik i bunden af hullet, så der ikke kan komme forurening ud af hullet og ned i grundvandet.


Det affald, som slet ikke kan blive til værdi, skal i containerne med det her skilt på. Det betyder deponi:


Gorm Genbrugsplads07


Specialbehandling. Hvad er det?

Meget af det farlige affald, der bliver afleveret her på min genbrugsplads skal til specialbehandling. Og det farlige affald hører jo til nederst i vores affaldspyramide!


Det er for eksempel rester af maling, batterier, energi-spare-pærer og elektronik. Din gamle fjernstyrede bil er elektronik-affald. Den er ikke direkte farlig. Du har jo kørt med den. Men den består af flere forskellige dele, som ikke er gode for miljøet.


Når den kommer til specialbehandling betyder det, at der sidder en mand og skiller bilen ad. Han tager metaller ud, som vi sagtens kan genbruge, og så sørger han for, at de giftige ting kommer til deponi.


Affald til specialbehandling er altså affald, som vi skal behandle på en særlig måde, før det bliver genbrugt, brændt eller deponeret. Malingrester bliver faktisk brændt på et særligt anlæg.


Vi mangler et skilt! Det affald, som skal til specialbehandling, skal jo afleveres det rigtige sted. Men hvor? Vi har ikke noget skilt, der betyder specialbehandling! - Så det ville være mega nice, hvis du kunne lave et..?

Hvad sker der så med affaldet på genbrugspladsen?

 

Du er nu blevet trænet i vores affaldspyramide. Og du ved derfor en hel masse om det forskellige affald og hvad, du skal gøre med det. Du ved, at noget affald bliver til værdi. Affaldet bliver til værdi, når…

 • det bliver genbrugt af andre mennesker
 • det bliver genanvendt til at lave nye ting
 • det bliver brændt på forbrændings-anlægget og bliver til strøm og varme
 • det bliver specialbehandlet, så det ikke skader miljøet helt så meget

Det affald, der bliver lagt på deponi, bliver slet ikke til værdi. Ikke endnu. Vi ved nemlig ikke, hvad vi skal gøre med det. Derfor er affaldet lagt på lager i jorden, indtil vi finder ud af det.


Med Anja på genbrugspladsen

Her i filmen tager Anja dig en tur med på genbrugspladsen. Det er godt nok ikke min plads, men du må stadig stille dem alle de spørgsmål, du vil.

Her på genbrugspladsen bliver du trænet i, hvad der er rigtig og forkert sortering. Du finder ud af, hvad alle de gamle fliser og sten bliver til. Og så finder du ud af, hvad der sker, når Anja er lige ved at blive til en Skralde-skurk og smide plastik ned til pappet!! Hvad tror du, der sker? Se med…

Besøg din egen genbrugsplads

Hvis din mor eller far ikke tager dig med på din genbrugsplads, skal du bare spørge din lærer, om I ikke kan besøge genbrugspladsen sammen med resten af din klasse. Vi vil nemlig alle sammen rigtig gerne have besøg.

 

Skiltene på genbrugspladsen

Før du og din klasse kommer på besøg på min genbrugsplads er det en god idé, at I bliver trænet i at huske nogle af genbrugspladsens forskellige skilte. Så kan I nemlig kende dem. Og I skal også arbejde videre med dem derhjemme på skolen. 

Nogle af skiltene ser sådan ud. Kan du kende de små billeder nederst på skiltene?:

Gorm Genbrugsplads09

 

Hvor meget affald kommer der ind på genbrugspladsen?

 

På Agent-skolen får vi tit at vide, at vi skal affalds-forebygge. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at vi skal øve os i at lave så lidt affald som muligt. Måske skal vi ikke købe så mange ting? Eller måske vi skal bruge tingene i længere tid? Eller bare blive meget bedre til at sortere affaldet, så vi kan genanvende meget mere?

Når du er med ude at handle, kan du hjælpe Værdi-agenten med at træne din mor og far i at affalds-forebygge. Det gør du ved at træne dem i at putte jeres varer ned i en stof-pose i stedet for i en plastik-pose. Sådan en stof-pose kan nemlig bruges rigtig mange gange. Og en plastik-pose holder ikke så længe. Der kommer hurtigt huller i den.

Rigtig mange voksne kommer faktisk til at smide plastik-poserne i skraldespanden til restaffald, når de går i stykker. Det siger Rune Restaffald selv. Og det er ikke super godt for miljøet! Kan du huske, hvad de voksne skal gøre med de brugte plastik-poser?

På Agent-skolen har vi faktisk bygget en ekstra hylde til vores affaldspyramide, fordi affalds-forebyggelse er det allerbedst for miljøet. Den ser sådan her ud:Gorm Genbrugsplads10Fakta:

Vidste du, at vi faktisk kun skal bruge 3 gamle mobiltelefoner til at lave 1 sølvring?

Jo bedre du bliver til at affalds-forebygge – jo mindre arbejde er der til mig. Men det er ok. Det er jo super godt for miljøet.

Desuden er der også mega meget arbejde i at holde øje med, at der IKKE kommer plastik, flamingo eller metal ned i containerne til pap. Så kan det nemlig ikke genanvendes. Vi indsamler faktisk 1.386 ton pap om året. Det er det samme som 138 store lastbiler.